Thư viện ảnh
UBND xã Duy Hải

1.     Địa chỉ trụ sở, số điện thoại, fax, email của cơ quan :

- Tên đơn vị : UBND xã Duy Hải – Địa chỉ : Thôn Thuận Trì, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại trong giờ làm việc : 0235.3730004

- Số điện thoại ngoài giờ làm việc : 0905 510 928

2. Số điện thoại, email của các cá nhân, bộ phận liên quan :

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

E.mail

Di động

Nhà riêng

1

Võ Văn Toan

BT. Đảng ủy

0905516701

2

Huỳnh Ngọc Tăng

PBT. Đảng ủy

0905653834

3

Đinh Công Trúc

PCT.HĐND

0935192677

dinhcongtruc74@gmail.com

4

Nguyễn Văn Thống

CT.UBND

0905510928

nguyenvanthongdh@gmail.com

5

Trần Văn Siêm

PCT.UBND

0905726848

siemdh77@gmail.com

6

Nguyễn Trường Chín

PCT.UBND

0905721767

7

Hồ Ngọc Tăng

CT.UBMT

0905994582

8

Đỗ Thanh Tiến

Trưởng Công an

0906448216

tiendodh79@gmail.com

9

Huỳnh Thanh Lĩnh

CHT Quân sự

0385860765

xadoiduyhai@gmail.com

10

Lê Thị Mỹ Yến

VPTK

0935192787

lemyyen2010@gmail.com

11

Trần Thanh Tùng

VHXH

0905131244

thanhtungdcxd@gmail.com

12

Ngô Xuân Hân

ĐCXD

0905420755

xuanhan755@gmail.com

13

Lê Minh Dũng

TPHT

0935574380

dunglee90@gmail.com

14

Trần Thị Thuyền

TCKT

0772504024

btcxadh@gmail.com


Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập