Thư viện ảnh
UBND xã Duy Thành

1. Địa chỉ, số điện thoại, emal cơ quan:

- Tên đơn vụ: Ủy ban nhân dân xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: Thôn Thi Thại, xã Duy Thành huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

- Số điện thoại: 02353877294

- Địa chỉ website: http://duythanh.duyxuyen.gov.vn/

Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập