Thư viện ảnh
UBND xã Duy Trung

1. Địa chỉ trụ sở, số điện thoại, fax, email của cơ quan, đơn vị:

- Tên trụ sở: Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân - Ủy ban mặt trận TQVN xã Duy Trung

- Địa chỉ: Thôn Hòa Nam – xã Duy Trung – huyện Duy Xuyên – tỉnh Quảng Nam

- Số điện thoại trong giờ làm việc: 0235.877636

- Số điện thoại ngoài giờ làm việc: 0904762412

- Địa chỉ Website: duytrung.duyxuyen.gov.vn

2. Số điện thoại, fax, email cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Nguyễn Như Tiền

BT Đảng ủy- CT HĐND

0905.724.924

2

Lê Chín

PBT TT Đảng ủy

0943.709.296

lechinvpdt@gmail.com

3

Trần Năm

 PBT Đảng ủy – CT UBND

0978.819.650

4

Nguyễn Văn Ba

UV BTV Đảng ủy - PCT UBND

0988.463.491

Vanbaduytrung1@gmail.com

5

Huỳnh Tấn Dõng

PCT. HĐND

0976.010.350

tandong161081@gmail.com

6

Nguyễn Công Vĩnh

UV BTV Đảng ủy - CT UBMT

0914.738.293

ubmtxaduytrung@gmail.com

7

Huỳnh Tấn Đồng

CT Hội Nông dân

0905.225.224

huynhtandong77@gmail.com

8

Nguyễn Thị Chúng

CT Hội LHPN

0392.884.657

nguyenthichung467@gmail.com

9

Lê Nho Dân

BT Đoàn TN

0907.400.007

ledan4286@gmail.com

10

Phạm Sa

CT Hội CCB

0974.348.743

sahoainhandt@gmail.com

11

Phạm Tấn Tịnh

Trưởng CA

0978.745.292

tinhcadt@gmail.com

12

Lê Minh Thảo

CHT Ban CHQS

0976.427.531

leminhthao21@gmail.com

13

Lê Văn Hoa

CC TCKT

0938.888.709

hoaduytrung@gmail.com

14

Nguyễn Thanh Tâm

CC ĐCXD

0935.565.909

thanhtam10121964@gmail.com

15

Nguyễn Thanh Bình

CC Tư pháp

0935.026.727

thanhnienbinh@gmail.com

16

Nguyễn Thị Nhung

CC VPTK

0384.324.711

nhungduytrung1971@gmail.com

17

Nguyễn Thành Hạ

CC VPTK

0904.762.412

nguyenhaduytrung@gmail.com

18

Trần Minh Tỉnh

CC ĐCXD

0935.626.314

tinhdtrung@gmail.com

19

Nguyễn Như Hà

CC TCKT

0905.226.870

khanhhangduytrung@gmail.com

20

Trần Thị Hoàng Hạnh

CC VPTK

0934.778.745

butran1711@gmail.com

21

Nguyễn Thị Thanh Thảo

CC VHXH

0349.768.401

thaodx89@gmail.com

22

Đinh Viết Tính

CC VHXH

0386.148.500

dinhtinhdt83@gmail.com

Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập