Trung tâm Văn hóa - Thể thao
Địa chỉ:
       610 Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên- Quảng Nam.

Điện thoại:  - Ông: Bùi Minh Diệu-  Giám đốc Trung tâm VH-TT, Điện thoại:0905236327
    - Ông: Trần Thơ- Phó giám đốc Trung tâm VH-TT và TTTH. Điện thoại: 0903565129

Email:   vanchuongdxqn@gmail.com
Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập