Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ DUY CHÂU

STT

Họ và tên

Chức vụ

số điện thoại

Địa chỉ Email

01

Nguyễn Bảy

BT Đảng ủy - CT. HĐND

0905.118.865

02

Nguyễn Dũng

PBT Đảng ủy

0913.668.444

03

Võ Thị Anh Thư

VP Đảng ủy

01214521991

thuvp88@gmail.com

04

Trần Phước Văn

CT. Mặt trận

0936.942..475

phuocvannd@gmail.com

05

Trương Văn Thại

PCT. Mặt trận

0914.352.201

06

Đặng Minh Quang

PCT. Mặt trận

0905.404.794

quangduychau@gmail.com

07

Lê Thị Tuyết

CB. Dân vận

01225.466.933

tuyetdv81@gmail.com

08

Trương Anh

CT. Cựu chiến binh

01688.045.007

09

Nguyễn Thanh Hải

PCT. Cự chiến binh

01223.433.574

10

Văn Thị Thời

CT. Hội Nông dân

01263.667.822

thoiubdc@gmail.com

11

Hồ Thị Kim Liên

CT. Phụ nữ

01634.060.609

12

Võ Thị Thúy Hà

PCT. Phụ nữ

01638.726.879

thuyha5487@gmail.com

13

Ngô Đình Quy

PCT. Hội Nông dân

0977.663.952

quydinh180991@gmail.com

14

Hồ Thị Diễm

BT. Đoàn xã

01206.194.909

15

Hồ Quốc Vương

CT. UBND

0906.535.122

qv1505@gmail.com

16

Nguyễn Văn

PCT. UBND

0905.187.157

nguyenvanduychau@gmail.com

17

Nguyễn Tám

PCT. UBND

01202.488.896

nguyentamdc@gmail.com

18

Trần Phước Ba

VHXH

01689.111.236

19

Ngô Thị Minh Hương

VP.UBND

0905.800.884

hoatuyet2704@gmail.com

20

Đặng Văn Lãng

PCT. HĐND

0905.549.180

21

Phạm Thanh Hiệp

Trưởng Công an

0905.263.698

22

Hồ Văn Xin

Phó trưởng Công an

0905.259.956

23

Trần Phước Sỹ

Công an viên thường trực

01227.144.936

phuocsy@gmail.com

24

Huỳnh Văn Long

 VPTK

0905.356.210

longduychau@gmail.com

25

Hồ Thị Kim Vân

KT NS

0905.488.911

hothikimvan84@gmail.com

26

Trần Thị Luân

KTNS

0943.711.577

tcduychau@gmail.com

27

Phạm Văn Tương

VHXH

0905.123.672

phamtuong2811@gmai.com

28

Tô Tiến Dũng

 Truyền thanh

01659.288.024

29

Hồ Côi

VPTK

0985.549.180

hocoi3004@gmail.com

30

Đỗ Văn Thành

ĐC XD

0935.512.446

dovanthanhdc@gmail.com

31

Trần Phước Chi

TP HT

0935.874.692

tranphuocchi@gmail.com

32

Ngô Thị Giờ

Phụ trách thú y

0934.718.260

33

Ngô Anh Tuấn

Chỉ huy trưởng quân sự

0989.689.601

ngoanhtuandx@gmail.com

34

Ngô Văn Toàn

Phó chỉ huy trưởng quân sự

01692.021.212

toandc@gmail.com

35

Lê Phước Hải

Phó ban nông nghiệp

0905.381.153

phuochaikn@gmail.com

36

Võ Thị Nhờ

TBXH

0905649880

vothinh90@gmail.com

37

Trần Thị Cúc

Văn thư - Lưu trữ

0905.053.017

tranthicucqn90@gmail.com

38

Lê Văn Hưng

 VHXH

0972.467.354

levanhung1108@gmail.com

39

Nguyễn Viết Tịnh

 ĐCXD

0905.948.451

viettinhqn@gmail.com

40

Võ Minh Hải

 ĐCXD

0977952992

sirminhhai@gmail.com

41

Văn Tiến Đà

Phó Chỉ huy trưởng QS

01224.424.170

42

Lê Văn Thiết

Thôn trưởng Thọ Xuyên

05103.733.131

43

Nguyễn Bình

Thôn phó Thọ Xuyên

0935.752.732

44

Trần Phước Tài

Thôn trưởng Thanh Châu

0977.898.389

45

Tô Đức Thùy

Thôn phó Thanh Châu

0935.464.140

46

Phan Minh Hạnh

Thôn trưởng Cổ Tháp

0935.209.859

47

Mã Phước Thanh

Thôn phó Cổ tháp

0935.474.137

48

Nguyễn Viết Thanh

Thôn trưởng Lệ An

0935.897.155

49

Nguyễn Tấn Huy

Thôn phó Lệ An

0126.3606.779

50

Hồ Xuân Năm

Thôn trưởng Lệ Nam

0935.304.911

51

Hồ Phi Hùng

Thôn phó Lệ Nam

0905.673.479

52

Nguyễn Dĩ

Thôn trưởng Cù Bàn

0934.891.132

52

Phạm Ngọc Dũng

Thôn phó Cù Bàn

0905.257.448

53

Nguyễn Phê

Thôn trưởng Lệ Bắc

0905.527.908

54

Hồ Xuân Tám

Thôn phó Lệ Bắc

0935.474.537

55

Võ Hữu Sáu

Thôn trưởng Tân Phong

0120.6050.175

56

Huỳnh Xuân Thắm

Thôn phó Tân Phong

0932.679.694

Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập