BQL Dự án và Xây dựng


Địa chỉ:
       610 Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên- Quảng Nam.

 

Điện thoại:- Đ/c Đặng Hữu Phúc -Giám đốc BQL DA&ĐT XDCT huyện, Điện thoại: 0905629979   

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC BQL DỰ ÁN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

Phạm Tấn Lang

PT.Kế toán trưởng

0987.104.027

phamtanlang@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hồng Hà

Chuyên viên- PT kế toán

0986.055.208

hongha7412@gmail.com

3

Võ Thị Phương Thảo

Chuyên viên - PT thủ quỹ

0945.021.325

phuongthao1718@gmail.com

3

Nguyễn Ngọc Quang

Chuyên viên - PT bộ phận Hành chính - Tổng hợp

0935.211.445

ngocquang07kt@gmail.com

4

Nguyễn Văn Hoàng

Chuyên viên - PT bộ phận Chuẩn bị đầu tư - Đấu thầu

0917.474.313

hoangnguyenbqldx@gmail.com

5

Phạm Ngọc Thảo

Chuyên viên - PT bộ phận Chuẩn bị đầu tư - Đấu thầu

0905.205.245

bqlthaoxd@gmail.com

6

Nguyễn Ngọc Việt

Chuyên viên - PT bộ phận Chuẩn bị đầu tư - Đấu thầu

0905.203.304

ngocvietqlda@gmail.com

7

Lưu Ba

Chuyên viên - PT bộ phận kỹ thuật

0906.543.943

baluu835@yahoo.com.vn

8

Trần Văn Phúc

Chuyên viên- PT bộ phận kỹ thuật

0905.121.208

vanphuc1285@gmail.com

9

Nguyễn Thanh Phong

Chuyên viên- PT bộ phận kỹ thuật

0905.828.566

thanhphong254@gmail.com

10

Đoàn Công Cường

Chuyên viên- PT bộ phận kỹ thuật

0983.453.095

cuong.doan.uni@gmail.com

11

Trần Thị Kim Hoa

Chuyên viên- PT bộ phận kỹ thuật

0905.112.586

sn7602@gmail.com

12

Lê Nguyên Vinh

Chuyên viên- PT bộ phận kỹ thuật

0905.268.054

lenguyenvinh06cd2@gmail.com

13

Lê Thanh Vũ

Chuyên viên- PT bộ phận kỹ thuật

01667.270.871

vubqlda1988@gmail.com


Email:  huuphuc0104@gmail.com
Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập