Đài truyền hình - truyền thanh 


Địa chỉ:
       Thôn Trung Đông- xã Duy Trung - Duy Xuyên- Quảng Nam.

Điện thoại
:   - Đ/c Trần Văn Thơ - Trưởng Đài TT-TH, Điện thoại: 0903.565.129

                   - Đ/c Đặng Văn Giác- Phó Trưởng Đài TT-TH , Điện thoại: 0905.062.748

               
WEBduyxuyenrt.vn

Email:    daiduyxuyen@gmail.com

Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập