VĂN HÓA - THÔNG TIN


Địa chỉ:
       610 Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên- Quảng Nam.

Điện thoại:- Bà: Lưu Thị Hiền Phương, Điện thoại: 0906.556.025

                   - Bà: Nguyễn Thị Xuân Hương, Điện thoại:  01689.509.968

                  - Ông Đặng Văn Minh, Điện thoại:  0917431201

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

Nguyễn Thị Tuyết

Chuyên viên phụ trách Công tác Bảo tồn-Bảo tàng

0932.601.791

tuyetbtbt@gmail.com

2

Nguyễn Văn Đích

Chuyên viên phụ trách Công tác Gia đình và Phong trào “TDĐKXDĐSVH”

0986.183.502

vandichdx@gmail.com

3

Nguyễn Từ Linh

Chuyên viên phụ trách Công tác Thông tin-Truyền Thông

01227.147.918

linhvhtt@gmail.com

4

Phạm Thị Thu Vân

Chuyên viên phụ trách Công tác Du lịch, kiêm công tác Văn phòng.

0905.758.202

vandldx@gmail.com

5

Nguyễn Thị Như Phước

Kế toán

0906.515.060

phuocdxqn@gmail.comEmail:    nguyenlinhvhtt@gmail.com

Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập