TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG


-         Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường

-         Địa chỉ: số 468 Hùng Vương, khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước

-         Số điện thoại trong giờ làm việc: 0235.3775919, 0235.3775789, 0235.3775116, 0235.3776040.


        DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC PHÒNG TÀI NGUYÊN- MÔI TRƯỜNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Email

1

Phạm Văn Sang

Trưởng Phòng

DĐ: 0914.000.972

CQ: 0235.3775919

phamsangdx@gmail.com

2

Ngô Bốn

Phó TP

DĐ: 0905.365.016

CQ: 0235.3776040

ngobon2010@gmail.com

3

Nguyễn Chí Thành

Phó TP

DĐ: 0914.782.496

CQ:0235.3775116

chithanh.dx62@gmail.com

4

Lê Đình Hùng

Chuyên viên

DĐ: 0905.776.694

CQ: 0235.3775116

dinhhungvpdkdx@gmail.com

5

Võ Văn Thái

Chuyên viên

DĐ: 0928.844.875

CQ: 0235.3775116

thaivutnmt@gmail.com

6

Trần Thị Kiều Oanh

Chuyên viên

DĐ: 0905.003.434

CQ: 0235.3775789

kieuoanh.mt@gmail.com

7

Trần Phong Lưu

Chuyên viên

DĐ: 0905.922.050

CQ: 0235.3775116

phongluutnmt@gmail.com

8

Nguyễn Văn Việt

Chuyên viên

DĐ: 0972.429.149

CQ: 0235.3775116

vietvpdk@gmail.com

9

Nguyễn Đức Mười

Chuyên viên

DĐ: 0905.209.563

CQ: 0235.3775116

nguyenducmuoi77@gmail.com

10

Lê Ngọc Mậu Tỉnh

Chuyên viên

DĐ: 0983.968.357

CQ: 0235.3776040

tinhduyxuyen@gmail.com

11

Trương Thị Trà

Chuyên viên

DĐ: 0982.442.140

CQ: 0235.3776040

truongtra88@gmail.com

12

Võ Thị Kiều Trang

Chuyên viên

DĐ: 0383.449.007

CQ: 0235.3775116

vothikieutrang92@gmail.com

13

Nguyễn Thị Thắm

Kế toán

DĐ: 0986.390.839

CQ: 0235.3775789

nguyenthitham.2401@gmail.com


Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập