TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ:       610 Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên- Quảng Nam.

Điện thoại:- Đ/c Nguyễn Thanh Hải -P. Trưởng Phòng Phụ trách Tài chính- Kế hoạch, Điện thoại: 0983295737 

                    - Đ/c Lê Văn Nghĩa- Phó Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch, Điện thoại: 0906438432

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

Nguyễn Thị Kim Phượng

Chuyên viên

905211898

phuongtcdx09@gmail.com

2

Ngô Thanh Bình

Chuyên viên

919429336

binhngodx1980@gmail.com

3

Mai Thị Quế Hiệp

Chuyên viên

974217895

quehiepdx@gmail.com

6

Nguyễn Thanh Tịnh

Chuyên viên

905634605

thanhtinh.2708@gmail.com

7

Nguyễn Trúc Sang

Chuyên viên

905707005

sangnguyen179@gmail.com

8

Nguyễn Tấn Sơn

Chuyên viên

986979698

nguyentanson86@gmail.com

9

Ngô Thanh Việt

Chuyên viên

905155907

vietnt.ptc@gmail.comFax: 
            05103.877710        

Email:    haithu279@gmail.com
Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập