TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

- Tên đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Duy Xuyên

- Địa chỉ: số 468 - đường Hùng Vương - TT Nam Phước - huyện Duy Xuyên

- Số điện thoại trong giờ làm việc: (0235) 3877710 - 3877201 - 3776013 - 3878254

- Số điện thoại ngoài giờ làm việc: 0983295737 (Trưởng phòng)

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

E.mail

Cơ quan

Di động

01

Nguyễn Thanh     Hải

Trưởng phòng

3878254

0983295737

haithu279@gmail.com

02

Trần Thị Ngọc    Diệp

P.Trưởng phòng

3877201

0905537257

diepttptqd@gmail.com

03

Lê Văn                Nghĩa

P.Trưởng phòng

3776013

0906438432

arclvn@gmail.com

04

Nguyễn Thị Kim Phượng

Chuyên viên

3877710

0905211898

phuongtcdx09@gmail.com

05

Mai Thị Quế       Hiệp

Chuyên viên

3877710

0974217895

quehiepdx@gmail.com

06

Nguyễn Trúc      Sang

Chuyên viên

3877201

0905707005

sangnguyen179@gmail.com

07

Ngô Thanh         Bình

Chuyên viên

3877201

0919429336

binhngodx1980@gmail.com

08

Nguyễn Tấn        Sơn

Chuyên viên

3877710

0986979698

nguyentanson86@gmail.com

09

Ngô Thanh          Việt

Chuyên viên

3776013

0905155907

vietnt.ptc@gmail.com

10

Nguyễn Thanh    Tịnh

Chuyên viên

3776013

0905634605

thanhtinh.2708@gmail.com

11

Nguyễn Thị Như Ngọc

Chuyên viên

3877201

0932011252

nguyennhungoc2808@gmail.com

12

Bùi Thị Yến         Ly

Chuyên viên - Kế toán

3877710

0935314616

buithiyenlytc@gmail.comThư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập