THANH TRA


1. Địa chỉ trụ sở, số điện thoại, email của cơ quan, đơn vị:

- Tên đơn vị: Thanh tra huyện Duy Xuyên;

- Địa chỉ: 468 đường Hùng Vương, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam;

- Số điện thoại trong giờ làm việc: 0235.3776125;

- Số điện thoại ngoài giờ làm việc: 0986209847;

- Email: thanhtraduyxuyen@gmail.com

 
Đ/c Trương Công Thanh- Chánh Thanh tra huyện Duy Xuyên

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THANH TRA HUYỆN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Trương Công Thanh

Chánh Thanh tra

0235.3877553

0986209847

congthanh2210

@gmail.com

2

Nguyễn Văn Cường

Thanh tra viên

0235.3776125

0983558853

cuongttdx

@gmail.com

3

Võ Thị Lành

Thanh tra viên

0235.3776125

0374631714

vothilanh32k13

@gmail.com

4

Lê Thị Hồng Vân

Thanh tra viên

0235.3776125

0978276108

hongvan14519

@gmail.com

5

Đặng Thanh Nhàn

Chuyên viên

0235.3776125

0905905755

dtnhan273

@gmail.com

6

Phan Thị Thanh Phượng

Chuyên viên

0235.3776125

0905290737

phan.thanhphuong

89@gmail.com


Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập