KINH TẾ - HẠ TẦNG

Địa chỉ:       610 Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên- Quảng Nam.

Điện thoại: - Đ/c Nguyễn Văn Khánh - Trưởng phòng KT-HT, Điện thoại: 

                     - Đ/c Trần Nhân Tâm Phó trưởng phòng KT-HT, Điện thoại: 0944629347

                     - Đ/c Nguyễn Hồng Vinh -  Phó trưởng phòng KT-HT, Điện thoại: 0909329543

   
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Lê Nhân

Chuyên viên

0903553769

2

Ngô Bá Long

Chuyên viên, phụ trách thương mại, chợ, điện nông thôn

0976 105789

ngobalong@gmail.com

3

Nguyễn Hồng Sơn

Chuyên viên phụ trách: xúc tiến đầu tư, quản lý các cụm công nghiệp, nhà ở người có công, người nghèo, tổ công tác vùng Đông

0988 787797

sondxqn@gmail.com

4

Lê Phước Thịnh

Chuyên viên phụ trách phát triển GTNT

0120 2569567

lephuocthinhdx@gmail.com

5

Hứa Văn Tịnh

Cán bộ, phụ trách quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng

0943 249222

huavantinh78@yahoo.com.vn

6

Lê Minh Vương

Chuyên viên, phụ trách xây dựng cơ bản, hạ tầng cụm CN, làng nghề

0905 774955

vuonglm1986@gmail.com

7

Nguyễn THị Nhung

Chuyên viên, kế toán phụ trách công tác tài vụ

0988620898

8

Lê Phương Bình

Cán bộ, phụ trách giao thông vận tải, khoa học công nghệ, tổ trưởng ban ATGT

0121 398 6599

lebinhk12@gmail.com

9

Văn Thị Thiên Thi

Cán bộ, phụ trách văn thư, thủ quỹ, tham mưu cấp phép kinh doanh có điều kiện, VS ATTP

0935 000884

thienthikthtdx@gmail.com

Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập