LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
- Đ/c Nguyễn Văn Tiến -  Trưởng phòng , Điện thoại: 0818786581

- Đ/c Văn Phú Đợi - Phó Trưởng phòng, Điện Thoại: 0905832847

- Đ/c Trần Thọ - Phó Trưởng phòng, Điện thoại: 0906182792
Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập