Ủy ban mặt trận
Địa chỉ:       610 Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên- Quảng Nam.

Điện thoại:- Đ/c Phạm Được - CT UBMTTQVN huyện, Điện thoại: 0985921513

                  - Đ/c Trần Công Thành - PCT UBMTTQVN huyện, Điện thoại: 0985436629

 

Fax:             02353775494
Mail:         mtduyxuyen@gmail.com
Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập